RODO

Projekt na medal

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klub Sportowy KS Chochołów
https://kschocholow.pl/
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

2.  Administratorem danych osobowych jest: KLUB SPORTOWY KS CHOCHOŁÓW
z siedzibą pod adresem: Chochołów 184B, 34-513 Chochołów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 33Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000404863,  NIP: 7352854667.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz ważny certyfikat wystawiony przez R3, który udowadnia tożsamość zdalnym komputerom.
      
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, który wypełnił formularz na stronie w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą.

5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w KS Chochołów jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kschocholow@gmail.com.

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Administrator danych osobowych w KS Chochołów ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator danych osobowych w KS Chochołów udostępniania dane osobowe innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 2
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator strony Internetowej https://kschocholow.pl przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do złożenia zapytania:
a. imię i nazwisko;
b. e-mail.

§ 3
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klub Sportowy KS CHOCHOŁÓW na stronie internetowej  https://kschocholow.pl poprzez formularz kontaktowy zbiera dane osobowe na potrzeby realizacji zadań statutowych takich jak: szkolenia, szkolenia sportowe, treningi, obsługa zawodników, obsługa promocji, sponsoringu i innych zapytań.

2. Dane osobowe na stronie są pozyskiwane poprzez dobrowolne wpisanie się osób do formularza.

3. Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji zgodnie z zapytaniem informacji dotyczących m.in. działalności Klubu Sportowego KS Chochołów.

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

§ 4
PLIKI COOKIES

1. Strona Internetowa https://kschocholow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji
o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

3. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

4. Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 

 

BGK
Fundacja PKO
COS ZAKOPANE
Fundacja Lotto im. Heleny Konopackiej
Ministerstwo
GEN system Zakopane
Blach-Bud Jozef Zborowski
Akademia piłkarska Wisła Czarny Dunajec
TVP sport
MJak
Skoki Polska
Goral info
NA SKRÓTY
DYSCYPLINY
NASZ ADRES
  • Klub Sportowy Chochołów
  • Chochołów 184b
  • 31-513 Chochołów
KONTAKT